Materiali

Za izdelavo oken in vrat se uporablja več vrst lesov listavcev in iglavcev (smreka, macesen, hrast, borovec…) . Najpogosteje se uporabljata smreka in sibirski macesen, saj sta se v praksi tudi najboljše izkazala.

Od leve proti desni: smreka, bor, macesen, hrast.