Eko sklad - finančne spodbude in subvencije za fizične in pravne osebe

Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude za električna vozila in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki.

Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.


JAVNI POZIV 37SUB-OB16

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Preberi več

Starinska okna

Okna " starinskega " izgleda so namenjena za starejše objekt. Načeloma se vgrajejujejo tam, kjer ne želimo, oziroma nam zavod za kulturno dediščino ne dopušča vgradnje oken narejenih po današnjih smernicah. Okna so vizualno narejena tako, kot so jih izdelovali pred 200 leti. Okna imajo enojno zasteklitev, odpirajo se navzven, so debeline 43mm, zaščitena so s kvalitetno vodno barvo in izdelana iz lesa prve kvalitete. Potrebno je omeniti, da je izdelava takšnih oknen zelo zahtevna, saj je v izdelavo vloženo veliko ročnega dela.

Več informacij